Witamy na naszej stronie

Rada Rodziców

W dniu 2 października 2018 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Długołęce.

W głosowaniu tajnym wybrano następujące odoby:

Przewodnicząca RR - Stanisława Zielińska

Z-ca przewodniczącej RR - Renata Ołdak

Skarbnik -  Żaneta Szafranek

Podczas zebrania ustalono plan pracy na rok szkolny 2018/2019 oraz omówione zostały wnioski związane z działalnością szkoły.

Regulamin Rady Rodziców