Witamy na naszej stronie

Pedagog szkolny

05 października 2015 19:41 | Pedagog szkolny

Zadania pedagoga szkolnego

Do zadań pedagoga w szkole należy:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych, a w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych , edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów
  • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • udzielanie uczniom porad i konsultacji
  • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
  • podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych 
  • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Przeczytano: 349 razy. Wydrukuj|Do góry