Witamy na naszej stronie

Ogłoszenia

17 listopada 2010 18:06 | Ogłoszenia

GMINNE PODSTAWÓWKI DO WOJEWÓDZKIEJ CZOŁÓWKI

W naszej szkole prowadzone są zajęcia realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) "Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki".

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Zakłada on podniesienie wyniku sprawdzianu w klasach VI zbliżając go do średniej województwa.

Projekt obejmuje 22 uczniów klas III-VI, którzy uczestniczą w zajęciach matematycznych, przyrodniczych i świetlicowych.

Podczas zajęć nauczyciele oprócz wyrównywania szans edukacyjnych starali będą się zachęcać do podejmowania samodzielnej aktywności w rozwijaniu własnych zainteresowań, kształtować umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i korzystania z informacji oraz TI, wyrabiać poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości.

W ramach zadania przewidziano zakup wielu ciekawych pomocy dydaktycznych dla każdej z 10 szkół.

Będą także odbywać się przedstawienia teatralne finansowane ze środków projektu.

Przeczytano: 885 razy. Wydrukuj|Do góry